top of page
egitimin-ozu.webp

Eğitimin 
Özü

Dr. Özgür Bolat
Prof. Dr. Servet Özdemir

Kitap Açıklaması

Öğretmenler, öğrencilerine; eğitim liderleri ise öğretmenlerine bazen “Kendinizi işe vererek yapın.” der. Demek ki insanlar iş yaparken, bazen de kendilerini (self) işe vermeden o işi yaparlar. Peki, “kendini işe vermek” ne demektir? “Kendini işe vermeden iş yapmak” ne demektir? Neden bazı insanlar kendini işe vermez, yani kendini saklar? Öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim liderlerinin özü ve kendisi, yaşama dahil olmazsa, ne olur?

Bu kitapta okullardaki psikolojik iklimin önemini, öz ve kendilik kavramını etkileyen süreçleri detaylı olarak ele alıyoruz. Özdeğişim, özgelişim, özliderlik, özdeğerlendirme, öziyileştirme, öztanıma, özbenlik, özkontrol, özyeterlik, özdüzenleme, özgerçekleştirme, özaldatma ve özonaylama kavramlarını detaylıca inceliyoruz. Ayrıca bu kavramlar nasıl ölçülür, nasıl geliştirilir ve okul için önemi nedir sorularına yanıt arıyoruz. Örneğin, çok başarılı bir öğrenci yetersiz hissediyorsa, yetersizliği (özü) ortaya çıkmasın diye çalışmayabilir. Burada yapılması gereken, onun kendilik kavramı üzerinde çalışmaktır.

Kitabımızın temel amacı, eğitim yönetimi ve okul gelişimi alanında, öz/kendilik süreçlerini detaylı olarak ele almak, araştırmacılara ve sahadaki uygulamacılara farklı bakış açıları ve araştırma alanları kazandırmaktır.

Bu kitap, aslında okuldaki tüm süreçlerin öz ve kendilik ile ilgisi olduğunu ve güçlü bir eğitim için bu süreçlerin çok iyi yönetilmesi gerektiğini bilimsel bir şekilde ortaya koymaktadır ve eğitim liderlerine ve öğretmenlere bir yol göstermektedir.

bottom of page