top of page

Okul Seminerleri

sirket-seminerleri.jpg

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ

Dr. Özgür BOLAT, üç tane öğretmen semineri vermektedir. Her seminer 2 saat sürmektedir. Seminerlerde katılımcı sayısı sınırı yoktur ve söz konusu seminerde aşağıdaki konular işlenmektedir.

 

SEMİNER 1: Etkili Öğrenme Ortamı Nasıl Yaratılır?

 

 • Öğrenme, anlama, bilme ve beceri nedir?
 • Anlama, bilmeden nasıl farklıdır? Anlama için ders nasıl işlenir?
 • Beyin nasıl öğrenir?
 • Anlamaya dayalı müfredat nasıl hazırlanır?
 • Neden her etkinlik anlamayı sağlamaz?
 • Anlamaya dayalı öğrenme ortamı nasıl yaratılır?
 • Anlamaya dayalı ders işleme yöntemleri nedir?
 • Öğrenme ve anlama nasıl ölçülür ve değerlendirilir?
 • Öğrenciye nasıl etkili geribildirim verilir?
 • Akran değerlendirmesi ve öz-değerlendirme etkinlikleri nasıl yapılır?
 • Okullarda neden öğrenmez olmaz?
 • En etkili sınıf yönetimi nasıl yapılır?

 

 

SEMİNER 2: Öğrenci Motivasyonu Nasıl Sağlanır?

 

 • Öğrenci motivasyonu nedir?
 • Öğrenci nasıl motive edilir?
 • Öğrenciler neden motivasyonunu kaybeder?
 • Öğrenci başarısını etkileyen faktörler nelerdir?
 • Ödül neden işe yaramaz? Ödül yerine ne yapılmalıdır?
 • Övgünün gizli zararları nedir? Övmek yerine ne yapılmalıdır?
 • Rekabet ortamı öğrenmeyi neden olumsuz etkiler?
 • Ceza neden işe yaramaz? Yerine ne yapılmalıdır?
 • Öğrencide iç disiplin ve sorumluluk nasıl geliştirilir?
 • Yetenek gerçekte nasıl gelişir?
 • Gerçek sevgi nedir ve çocuklar gerçekten nasıl sevilir?

 

SEMİNER 3: Yetenek nasıl gelişir?

 

Dr. Özgür BOLAT, bu konuşmasında yetenek gelişiminin prensiplerini anlatmaktadır. Söz konusu seminerde aşağıdaki sorular yanıt bulmaktadır.
 
 • Yetenek neden genlere bağlı değildir?
 • Genetik yapının yetenek gelişimine etkisi nedir?
 • Çalışma ile yetenek gelişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Ne tür çalışma şekli yetenek gelişimine katkıda bulunur?
 • Yetenek nasıl bir ortamda gelişir?
 • Başarı motivasyonu yetenek gelişimini nasıl etkiler?
 • Yaratıcılık neden yetenek gelişimi için yeterli değildir?
 • Öğretmenlerin tutumu yetenek gelişimini nasıl etkiler?
 • Ödül ve övgü yetenek gelişimini neden olumsuz etkiler?
 • Rekabet ortamında neden yetenek gelişmez?
 • Okullar yetenek gelişimini nasıl öldürür?

 

ÖĞRETMENLER İÇİN ATÖLYE ÇALIŞMASI

 

Öğretmen atölyeleri 2 ya da 3 günlüktür. Atölyeler 50 katılımcıyla sınırlıdır. Atölyelerde seminerlerde işlenen konular uygulamalı olarak ele alınır. Öğretmenler bu atölyede kendi derslerinden materyal hazırlar ve uygulama yapar.
 
Atölyenin en büyük özelliği, tüm ‘öğrenme’ ve ‘motivasyon’ yaklaşımlarını bütünsel bir model içinde sunmasıdır. Genelde öğretmenler farklı eğitimlerde birçok farklı yaklaşımlar ve yöntemler öğrenir ama bunlar arasındaki ilişkiler her zaman netleştirilmez. Bu atölyede tüm eğitim bileşenleri (müfredattan etkinliklere kadar, ölçme-değerlendirmeden motivasyona kadar) bir model içinde sunulur ve aralarındaki ilişki netleştirilir.
 
Kısacası, atölyede sunulacak olan yeni bir ders modeliyle bilme odaklı dersler, anlama odaklı derslere dönüşür. Atölyede öğretmenler aşağıdakileri öğrenir:
 
 • Bilme, anlama, beceri ve öğrenme arasındaki farkı anlayacak ve anlamayı sağlayan materyal ve etkinlikler hazırlayacak.
 • Konuları, kavramlara dönüştürmeyi öğrenecek.
 • Derslerdeki ana becerileri belirleyip, beceri ve yetkinlik odaklı materyal hazırlamayı öğrenecek.
 • Kazanımları, anlama ve beceri hedeflerine dönüştürmeyi öğrenecek.
 • Anlama hedeflerine göre sorular oluşturmayı ve keşif ortamı yaratmayı öğrenecek.
 • Anlamayı sağlayacak soruları sormayı öğrenecek.
 • Anlama hedeflerine göre anlama-odaklı etkinlikler düzenlemeyi öğrenecek.
 • Anlama-odaklı etkinlikleri grup çalışması ve farklılaştırılmış yönteme göre düzenlemeyi öğrenecek.
 • Anlama-odaklı etkinliklere eleştirel düşünme becerilerini entegre etmeyi öğrenecek.
 • Öğrenmeyi ölçmeyi ve değerlendirmeyi öğrenecek.
 • Ölçme ve değerlendirmeyi en iyi şekilde gerçekleştirmek için rubrik hazırlamayı öğrenecek.
 • Öğrenciye etkili geribildirim vermeyi öğrenecek.
 • Akran değerlendirmesi ve öz-değerlendirme etkinliklerini öğrenecek.
 • Öğrenciyi motive etmenin prensiplerini öğrenecek.
 • Öğrenci motivasyonunu artıracak sınıf ortamını oluşturmayı öğrenecek.

 

OKUL YÖNETİCİLERİ SEMİNERİ

 

Eğitim Liderliği Eğitimi okul yöneticiler içindir. Yöneticilerin asıl görevi okuldaki eğitim sürecini yönetmektir ama bir çok eğitim yöneticisi operasyonla uğraşmaktadır. Yöneticilere ‘eğitim liderliği’ eğitimi verilir. Eğitim 3 saat sürmektedir. Eğitimin amaçları şunlardır:
 
 • Okul yöneticilerine yeni bir eğitim liderliği anlayışı kazandırmak.
 • Öğretmenlere liderlik yapmayı sağlayacak yeni bir yapı oluşturmayı öğretmek.
 • Öğretmenlerin risk alarak, tartışarak, yeni yöntemler deneyerek, bilgi üreterek geliştiği yeni bir hizmet-içi eğitim modelini mümkün kılacak yeni bir kültür oluşturmayı öğretmek.
 • Okullarda öğrenen, sorgulayan, bilgi üreten ve paylaşan yeni bir kültür oluşturmak.
 • Herkesin kendi değerleri doğrultusunda liderlik aldığı yeni bir kültür oluşturmak.
 • Okulun kendisini değerlendirme, eksik yerlerini belirleme ve bu konuda atılımda bulunma kapasitesini geliştirmek.
 • Öğretmen değerlendirme ve geribildirim sistemi kurmak.

 

VELİ SEMİNERLERİ

SEMİNER 1: Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

 

Dr. Özgür BOLAT, “Mutlu ve başarılı bir insan nasıl yetiştirilir?” sorusundan yola çıkarak, bir başarı ve mutluluk modeli oluşturmuştur. Veli seminerlerinde bu başarı modeli katılımcılarla paylaşılmakta ve ailelere somut öneriler sunulmaktadır. Veli seminerlerinde aşağıdaki sorular yanıtlanmaktadır.
 
 • Başarı, mutluluk getirir mi?
 • Hangi aileler mutlu ve başarılı çocuk yetiştirir?
 • Yeteneğin geliştirilmesi neden genlere bağlı değildir?
 • Yetenek gerçekte nasıl gelişir?
 • Övgü neden zararlıdır? Övmek yerine ne yapılmalıdır?
 • Zeki çocuklar neden öğrenemez?
 • Çocuğa ödül vermek onlara nasıl zarar verir?
 • Rekabet neden motivasyonu düşürür?
 • Ceza neden işe yaramaz? Yerine ne yapılmalıdır?
 • Çocuklarda sorumluluk duygusu nasıl geliştirilir?
 • Neden çocuklar teknolojiye bağımlıdır?
 • Ben dili neden zararlıdır?
 • Gerçek sevgi nedir ve çocuklar gerçekten nasıl sevilir?

 

SEMİNER 2: Yetenek nasıl gelişir?

 

Dr. Özgür BOLAT bu konuşmasında yetenek gelişiminin prensiplerini anlatmaktadır. Söz konusu seminerde şu sorular yanıtlanmaktadır.
 
 • Yetenek neden genlere bağlı değildir?
 • Genetik yapının yetenek gelişimine etkisi nedir?
 • Çalışma ile yetenek gelişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Ne tür çalışma şekli yetenek gelişimine katkıda bulunur?
 • Yetenek nasıl bir ortamda gelişir?
 • Başarı motivasyonu yetenek gelişimini nasıl etkiler?
 • Yaratıcılık neden yetenek gelişimi için yeterli değildir?
 • Öğretmenlerin tutumu yetenek gelişimini nasıl etkiler?
 • Ödül ve övgü yetenek gelişimini neden olumsuz etkiler?
 • Rekabet ortamında neden yetenek gelişmez?
 • Okullar yetenek gelişimini nasıl öldürür?
Seminer talebi için aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page